Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00