Brief regering : EY-rapport: Private equity in de zorg (Zvw en Wlz)

Download

Indieners

  • Indiener
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-XVI-17 Motie van de leden Palland en Dijk over onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

36410-30 Motie van de leden Bikker en Omtzigt over een adviescommissie instellen die als taak heeft te adviseren welke strategie moet worden gevoerd om de toenemende rol van private equity in sectoren fors terug te dringen

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

36410-19 Motie van de leden Marijnissen en Bikker over zorgen dat binnen de huisartsenzorg eigenaarschap van private equitypartijen tot het verleden gaat behoren

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

33578-110 Motie van de leden Bushoff en Van den Berg over een bevoegdheid creƫren voor de NZa om overnames te verbieden gedurende een onderzoek naar de overnemende partij

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Eerstelijnszorg (CD 5/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Medische ethiek / orgaandonatie (CD 28/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:05

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 21:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00