Brief regering : Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

Download

Indieners

  • Indiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31511-61 Motie van het lid Van Strien c.s. over het opzetten van een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro voor de veertien bevrijdingsfestivals

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

20454-193 Motie van het lid Chris Simons c.s. over het versterken van de herdenkingscultuur in Nederland en het breder toegankelijk houden van de herdenkingslocaties

Indiener C. (Chris) Simons, Tweede Kamerlid

Motie

20454-194 Motie van het lid Chris Simons over in overleg treden met de organisaties van bevrijdingsfestivals en zich ervoor inspannen dat het vieren van vrijheid in de toekomst mogelijk blijft

Indiener C. (Chris) Simons, Tweede Kamerlid

Motie

20454-192 Motie van de leden Maeijer en Beertema over het aantal scholieren dat een bezoek brengt aan een herinneringscentrum of een museum over de Tweede Wereldoorlog verhogen naar 100%

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Oorlogsgetroffenen (CD 12/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Erfgoed (CD 4/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15