Brief regering : Fenomeenanalyse van de soevereinenbeweging in Nederland: ´Met de rug naar de samenleving´

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29754-701 Motie van het lid Six Dijkstra over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van anti-institutioneel gedachtegoed

Indiener J.P.S. Six Dijkstra, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme (CD 20/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven (is verplaatst naar 25 april 2024)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Terrorisme/extremisme

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00