Brief regering : Framework Agreement steunverlening KLM

Download

Indieners

  • Indiener
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29232-66 Juridische analyses KLM-steunpakket

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Motie

31936-1119 Motie van het lid Krul over bij de evaluatie van het steunpakket een analyse toevoegen om in de toekomst stevigere en verplichtende voorwaarden toe te voegen

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 25/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Staatsdeelnemingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20