Brief regering : Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

Download

Indieners

  • Indiener
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Medeindiener
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-A-81 Motie van de leden Van der Plas en Koerhuis over de gewijzigde dienstregeling tussen Holwerd en Ameland op de kortst mogelijke termijn terugdraaien

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

29684-224 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Bevers over een beleidskader opstellen vanuit de hoofddoelstelling natuur

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XII-93 Gewijzigde motie van de leden De Groot en Dik-Faber over jaarlijks rapporteren over de voortgang van het bereiken van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee (t.v.v. 35570-XII-75)

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Wadden (CD d.d. 25/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat MIRT (CD 5/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wadden

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20