Brief regering : Vierlandenoverleg OCW november 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Vierlandenoverleg OCW november 2023 (Kamerstuk 36410-IV-48)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36200-IV-69 Motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken hoe opleidingsmogelijkheden op de BES-eilanden voor de lokale beroepsbevolking versterkt kunnen worden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-70 Motie van het lid Wuite c.s. over verkennen welke experimentele (hybride) samenwerkingsverbanden haalbaar zijn op het gebied van vervolgonderwijs

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

36284-5 Motie van het lid Belhaj c.s. over verkennen hoe het onderwijsbeleid voor jonge Surinamers die willen studeren beter kan aansluiten

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-14 Motie van de leden Wuite en Van Raan over versterking van de culturele samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Verzamel-commissiedebat BES (CD 13/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Vierlandenoverleg OCW november 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00