Brief regering : Eerste halfjaarrapportage kwartiermaker Belangenbehartiger belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Medeindiener
    A. (Aukje) de Vries, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35