Brief regering : Actieplan Samen tegen mensenhandel

Download

Indieners

  • Indiener
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28638-244 Motie van het lid Mutluer c.s. over onderzoeken hoe een landelijke aansturing en coördinatie van mensenhandel kan worden bewerkstelligd en welke meerwaarde een nationaal coördinator mensenhandel daarbij kan hebben

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

28638-238 Motie van het lid Bikker c.s. over in goed overleg komen tot een fundamentele herziening van het actieplan Samen tegen mensenhandel

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

28638-242 Motie van de leden Krul en Bikker over in het nieuwe programma een expliciet hoofdstuk wijden aan concrete voorstellen om de klantkant van mensenhandel aan te pakken

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

28638-245 Motie van het lid Mutluer c.s. over met betrokken gemeenten en de VNG overleggen op welke wijze de continuering van het Eindhovense inloophuis voor mannelijke prostitués kan worden gegarandeerd

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

28638-240 Motie van het lid Veltman over voor de invoering van het actieplan meer aandacht schenken aan het smart formuleren van de doelen

Indiener H.N. Veltman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Programma Samen tegen Mensenhandel (CD d.d. 21/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00