Brief regering : Voortgang werkprogramma PNIL januari 2024

Download

Indieners

  • Indiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Medeindiener
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Medeindiener
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36393-10 Motie van het lid Van den Hil over onderzoeken hoe professionele zeggenschap in de kinderopvang vormgegeven kan worden als onderdeel van modern werkgeverschap

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid

Motie

31311-253 Motie van de leden Kathmann en Westerveld over voorrang voor zorg, onderwijs en kinderopvang en sectoren met een hoog risico op schijnzelfstandigheid bij de tussenstappen richting het opheffen van het handhavingsmoratorium

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

31311-254 Motie van de leden Smals en Romke de Jong over het aanpassen van het uitsluitingsbeleid voor individuele zzp'ers door publieke opdrachtgevers

Indiener B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Motie

29544-935 Motie van het lid Palland over handhaving bij kwaadwillendheid

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Zzp (CD 7/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Zzp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00