Brief regering : Voortgang aanpak piekbelasting

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30252-134 Motie van het lid Holman c.s. over na afloop van de aanpak piekbelasting ook het stempel "piekbelaster" wegnemen

Indiener H. Holman, Tweede Kamerlid

Motie

36410-47 Motie van het lid Stoffer over geen stappen zetten richting gedwongen opkoop van boerenbedrijven dan wel het intrekken van vergunningen in het kader van de stikstofaanpak

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

34682-134 Motie van het lid Van Campen c.s. over ervoor zorgen dat een ondernemer bij aanvang van de termijn weet welke keuzes gemaakt kunnen worden

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over het landbouw- en natuurbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35