Brief regering : Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI)

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Medeindiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI) (Kamerstuk 26643-1125)

Indiener B.C. Kathmann, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Motie

26643-1075 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Rajkowski over de instelling van een rapid response team op digitaal vlak

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Digitaliserende overheid (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00