Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32279-230 Motie van de leden Van den Berg en Bikker over de gevolgen van de invoering van integrale bekostiging goed blijven monitoren

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

32279-225 Motie van het lid Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet laten leiden tot een ongelijk speelveld

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

32279-226 Motie van het lid Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet laten leiden tot een uitsterfbeleid van zelfstandigeverloskundigenpraktijken

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

32279-228 Motie van het lid Ellemeet over aanvullende afspraken met betrokken partijen in de geboortezorg om de samenwerking te verbeteren

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Passende bekostiging integrale geboortezorg (32 279, nr. 222)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00