Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2820 Motie van het lid Emiel van Dijk c.s. over duidelijk maken dat het Nederlandse medisch beroepsgeheim strikt gehandhaafd zal worden

Indiener E. (Emiel) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

27529-307 Motie van het lid Van den Berg over borgen dat patiƫnten in beginsel altijd kunnen zien welke zorgaanbieder hun data heeft ingezien en/of voor welk onderzoek welke van hun data zijn gebruikt

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

29247-418 Motie van de leden Paulusma en Tielen over verkennen of actuele medicatieoverzichten van patiƫnten onder de reikwijdte van het wetsvoorstel over een opt-out in de acute zorg kunnen worden gebracht

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2065 Motie van het lid Agema over een opt-in bij een volgende gezondheidscrisis alleen toestaan tijdens een daadwerkelijke situatie van code zwart

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

21501-31-710 Motie van het lid Van den Berg over bij onderhandelingen over EHDS inbrengen dat er eisen worden gesteld aan het vastleggen van het loggen en de openbare rapportages daarover

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35824-42 Motie van de leden Van den Hil en Tielen over de wettelijke verankering van een opt-out voor de spoedeisende zorg

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid

Motie

35824-37 Motie van het lid Agema over het opt-inbeginsel in de European Health Data Space waarborgen

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Stand van zaken gebruik Corona Opt-in (Kamerstuk 25295-2050)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Digitale ontwikkelingen in de zorg (CD 5/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:35

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024 (21 501-02, nr. 2819)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00