Brief regering : Reactie op de motie van het lid Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen (Kamerstuk 29023-464)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29023-464 Motie van het lid Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15