Brief regering : Reactie op de motie van het lid Claassen over een centraal nooddepot voor schaarse generieke medicatie (Kamerstuk 29477-879)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29477-872 Motie van het lid Dijk over leveranciers en groothandelaren van geneesmiddelen een verplichte voorraad laten aanhouden van minimaal zes maanden

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Dertigledendebat over het tekort aan medicijnen

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Hulp- en geneesmiddelenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00