Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34843-100 Motie van het lid Van Nispen over uitspreken dat de vrijheid van godsdienst niet de vrijheid met zich meebrengt om seksueel misbruik onder het tapijt te vegen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

34843-99 Motie van het lid Synhaeve over de mogelijkheid van fysieke centra voor seksueel geweld verkennen naar voorbeeld van België

Indiener M. Synhaeve, Tweede Kamerlid

Motie

36222-33 Motie van het lid Van der Werf over een onderzoek naar de meerwaarde van een periodieke check-up van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

33552-97 Motie van het lid Ellian over het automatisch ontvangen van een afschrift van een vonnis of arrest

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid

Motie

31015-230 Motie van het lid Van der Werf c.s. over één landelijke entree voor kindermisbruik en seksueel geweld

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VI-54 Motie van de leden Van Nispen en Van Wijngaarden over een meldpunt voor slachtoffers van sektes

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

35349-14 Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Kindermisbruik en seksueel geweld (CD d.d. 16/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat slachtofferbeleid (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD 6/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Slachtofferbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00