Brief regering : Humanitaire Hulp en Diplomatie 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2852 Motie van het lid Boswijk c.s. over bezien hoe Nederland financieel of operationeel kan bijdragen aan de humanitaire corridor via de zee

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2846 Motie van het lid Dobbe c.s. over tegemoetkomen aan de VN-oproep voor humanitaire hulp aan Sudan

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XVII-35 Motie van het lid Ceder c.s. over bij allocatie van humanitaire middelen prioriteit geven aan hulp via lokaal gewortelde organisaties

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2722 Motie van het lid Sjoerdsma over gehoor geven aan de noodkreet van de VN voor 100 miljoen euro aan humanitaire hulp

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 11/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat RBZ-raad (CD 12/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Humanitaire Hulp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:30