Brief regering : Verslag Milieuraad d.d. 25 maart 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31793-257 Motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040 (CD 21/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Milieuraad op 17 juni

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00