Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31016-366 Motie van het lid Tielen over bredere zorgprotocollen voor transgenderzorg aan jongeren

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

31016-370 Motie van het lid Hertzberger over een onderzoek naar de fysieke en mentale gezondheidsuitkomsten na behandeling met de "Dutch protocol"-methodiek

Indiener R.Y. Hertzberger, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XVI-89 Motie van het lid Diederik van Dijk over een advies van de Gezondheidsraad over in hoeverre de huidige benadering van genderbevestigende behandelingen bij minderjarigen recht doet aan het geldende gezondheidsrechtelijke kader

Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) antwoord 1e TK + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg (31016-365)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15