Brief regering : Voortgang aanpak basisvaardigheden mbo

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31524-584 Motie van de leden Pouw-Verweij en Krul over de referentieniveaus voor het mbo beter en sneller laten aansluiten bij de onderwijspraktijk

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

31524-582 Motie van de leden Krul en Peters over een instellingsexamen voor burgerschap opnemen in de Wet educatie en beroepsonderwijs

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

31524-583 Motie van de leden Pouw-Verweij en El Yassini over het monitoren van het beheersingsniveau van basisvaardigheden in het mbo

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-145 Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over het kosteloos ter beschikking stellen van boeken en licenties voor taal, rekenen en burgerschap aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar (t.v.v. 36200-VIII-85)

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

35893-8 Motie van de leden El Yassini en Hagen over mbo-studenten op de BES-eilanden ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal in geval van doorstroming naar het hoger onderwijs in Europees Nederland

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

mbo

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35