Brief regering : Toelichting op het wetsvoorstel Uitvoeringswet Digitaledienstenverordening (Kamerstuk 36531)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

31777-52 Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma over zorg dragen dat de digitale dienstencoördinator operationeel is op 17 februari 2024 (t.v.v. 31777-38)

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00