Brief regering : Schriftelijke toelichting opvolging moties meerjarige strategie sportverenigingen en openbare zwembaden in publieke handen houden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over Schriftelijke toelichting opvolging moties meerjarige strategie sportverenigingen en openbare zwembaden in publieke handen houden (Kamerstuk 30234-389)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie (gewijzigd/nader)

36410-XVI-134 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een samenhangende uitvoering van gedane toezeggingen en aangenomen moties en een meerjarige strategie voor sportverenigingen (t.v.v. 36410-XVI-115)

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XVI-115 Motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een meerjarige strategie voor sportverenigingen

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XVI-116 Motie van de leden Mohandis en Van Nispen over met een plan komen om zwembaden in publieke handen te houden

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00