Brief regering : Aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Mede ondertekenaar
    G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops (Kamerstuk 23432-515)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuZa - reactie vragen inbreng fv humanitaire hulp aan Gaza via airdrops

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Motie

21501-20-2048 Motie van de leden Paternotte en Klaver over aandringen op het instellen van een fasttrackimportregime over land om versneld bijstand te verlenen aan de meest kwetsbaren in Gaza

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2852 Motie van het lid Boswijk c.s. over bezien hoe Nederland financieel of operationeel kan bijdragen aan de humanitaire corridor via de zee

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36410-X-75 Gewijzigde motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (t.v.v. 36410-X-64)

Indiener D.A. Ergin, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2801 Motie van het lid Dobbe c.s. over hulpgoederen via luchtdroppingen of schepen aan de bevolking van Gaza leveren zolang dat over land niet kan

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 18/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat RBZ-raad (CD 12/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

nieuw tijdstip!)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15