Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29665-497 Nazending onderliggende beslisnota's inzake Luchthavenindelingbesluit (LIB)(Kamerstuk 29665-496)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

31936-1031 Motie van het lid Koerhuis c.s. over bij toekomstig groot baanonderhoud vermindering van geluidsoverlast zo veel mogelijk borgen

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

31936-1040 Motie van het lid Alkaya over in kaart brengen op welke punten Europese en internationale regels en afspraken de Nederlandse ambities betreffende de omvang van de luchtvaart belemmeren

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 25/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:15

Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00