Brief regering : LNV-inzet in de EU

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35746-21 Motie van de leden Van Campen en Bromet over zich hardmaken voor verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij in heel Europa

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

36508-1 Motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuning

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1605 Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

33037-511 Motie van de leden Van Campen en Van der Plas over volledig inzetten op doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften in het achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1309 Motie van het lid Vestering over een plan voor een einde aan de import van kalfjes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

30252-114 Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over met de sector de omslag vormgeven naar doelsturing in plaats van meer middelvoorschriften

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1476 Motie van het lid Van der Plas over eenduidige regels voor de productie van voedsel

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1281 Motie van het lid Van der Plas over eenduidige regels voor dierenwelzijn en geen import van producten van buiten de EU die niet aan deze regels voldoen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-27 Motie van het lid Léon de Jong over de btw op boodschappen en energie verlagen naar 0%, de huren verlagen en het eigen risico afschaffen

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36200-XV) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad 11 en 12 december 2022 (21 501-32, nr. 1472)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Debat over het beëindigen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (vervolg)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

EU-LNV

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:15

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25