Brief regering : Voorlopig politiek akkoord European Health Data Space (EHDS) Verordening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2820 Motie van het lid Emiel van Dijk c.s. over duidelijk maken dat het Nederlandse medisch beroepsgeheim strikt gehandhaafd zal worden

Indiener E. (Emiel) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

27529-307 Motie van het lid Van den Berg over borgen dat patiƫnten in beginsel altijd kunnen zien welke zorgaanbieder hun data heeft ingezien en/of voor welk onderzoek welke van hun data zijn gebruikt

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Digitale ontwikkelingen in de zorg (CD 5/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:35

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024 (21 501-02, nr. 2819)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35