Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36222-29 Motie van de leden Bikker en Van der Werf over vernieuwing van de zedewetgeving op de BES-eilanden in lijn met de Wet seksuele misdrijven

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

34843-80 Motie van het lid Mutluer over het verankeren van voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de introductieweken en in de curricula van alle hogeronderwijsinstellingen

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

34843-78 Motie van het lid Mutluer over onderzoek naar een doorlopende lijn van aanpak en leren aangaande relationele en seksuele vorming, van p.o. tot aan het wo

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

35592-18 Motie van het lid Strolenberg over bij wet- en regelgeving inzake de Arbeidsomstandighedenwet de lastendruk op het mkb in kaart brengen

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-156 Motie van het lid Mutluer over het uitreiken van de "Uit het keurslijf"-prijs voor het spelen van een zichtbare rol in het bevorderen van de emancipatie van de man

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Emancipatiebeleid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag (CD 24/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Emancipatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30