Brief regering : Reactie op de aangenomen moties n.a.v. het plenaire debat over oversterfte

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-2162 Motie van de leden Tielen en Joseph over het samen met het RIVM veilig beschikbaar maken van actuele vaccinatiegegevens

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2163 Motie van het lid Tielen c.s. over de ontsluiting van vaccinatiegegevens in één centraal overzicht versnellen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2158 Motie van de leden Agema en Van der Plas over de coronastrategie betrekken bij de opheldering van de aanhoudende oversterfte

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2161 Motie van het lid Tielen c.s. over komen tot protocollen die gegevensuitwisseling sneller en makkelijker mogelijk maken

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2157 Motie van het lid Joseph c.s. over een onafhankelijk en integraal wetenschappelijk onderzoek naar de redenen en oorzaken van oversterfte sinds 2020

Indiener A.S. Joseph, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2156 Motie van het lid Joseph c.s. over datasets en analyses van het CBS over oversterfte langer toegankelijk houden voor wetenschappelijk vervolgonderzoek

Indiener A.S. Joseph, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1617 Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35961-14 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een afwegingskader dat uitgaat van de epidemiologische situatie op landelijk dan wel lokaal niveau

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35961-13 Motie van de leden Paternotte en Aukje de Vries over lessen uit de lockdown van 2020-2021 meenemen bij inzet van het CTB in de niet-essentiële detailhandel

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over oversterfte

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15