Brief regering : Reactie op moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Wet dieren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek om toestemming deelname landsadvocaat aan rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Motie

36100-20 Motie van het lid Omtzigt over de motie over lopende uithuisplaatsingen binnen zes maanden uitvoeren

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de herziene planning van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen nog deze week aan de Kamer te zenden

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

31936-959 Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over het inzetten van Defensie op Schiphol

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. Def. reactie voor notaoverleg veteranen aan de Kamer sturen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Motie

31936-953 Motie van de leden Van Haga en Smolders over het stellen van harde eisen aan Schiphol rondom passagiersstromen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De uitvoering van het jeugdstrafrecht en het (op tijd) ontbreken van de juiste hulp voor jongeren

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

29247-354 Motie van het lid Hijink over de acute geboortezorg, de intensive care, de spoedeisendehulppost en de banen van zorgverleners in het LangeLand Ziekenhuis behouden

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Fryslân wil geen extra stikstofgevoelig Natura 2000-gebied'

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Mondelinge vragen

Het bericht ‘Duitse ziekenhuizen kunnen inhaalzorg voor een deel overnemen’ (Nos.nl, 6 juni 2022)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het toezenden van adviezen van de Landsadvocaat met betrekking tot de WOZ-cap en de middenhuur

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

27625-569 Motie van het lid Nijboer c.s. over de weg naar de Huurcommissie openstellen voor bewoners in het vrije segment om vervanging van loden leidingen af te dwingen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek voor een rondetafelgesprek met artsen, virologen, vaccinologen en andere experts die kritisch zijn op het huidige Corona(vaccinatie)beleid en tot nu toe hun stem, direct of indirect via het OMT, in de Kamer nog niet hebben kunnen laten horen

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het interview van 9 mei 2022 met vaccinoloog Geert Vanden Bossche

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-156 Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat een herindeling geen doorgang kan vinden als een van de gemeentes zich ertegen uitspreekt

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Mondelinge vragen

Het bericht ‘Uitstoot stikstof moet in sommige gebieden 70 tot 80 procent omlaag’ (Nrc.nl, 2 juni 2022)

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het World Economic Forum (WEF)

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Motie

32336-130 Motie van het lid Wassenberg c.s. over een actieplan voor een snelle verlaging van het aantal in voorraad gedode proefdieren

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-158 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Romke de Jong over het snel oppakken van acties om te komen tot een groter eigen belastinggebied

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De marktwerking in de eerstelijnszorg

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-155 Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat gemeentelijke herindelingen voorafgegaan moeten worden door lokale referenda

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Peuk peperduur; kabinet: prijsverhoging sigaretten tot 47 euro in 2040’

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Aanranding door asielzoekers

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Lijst met EU-voorstellen

Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 03-06-2022

Indiener A.A.J. van de Laar, EU-adviseur

Schriftelijke vragen

Burgerschapsonderwijs

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2492 Motie van het lid Teunissen over dierenwelzijn een integraal onderdeel maken van de IMVO-richtlijn

Indiener C. Teunissen, Tweede Kamerlid

Motie

32761-233 Motie van het lid Michon-Derkzen over duidelijker expliciteren dat de taken van de NCTV coördinatie en analyse zijn

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Gesponsorde hoogleraren

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

32761-230 Motie van de leden Van Baarle en Azarkan over een extern onderzoek naar het heimelijk onderzoeken van moskeeën

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

32761-236 Motie van het lid Van der Plas over een overzicht van de door de NCTV ingezette nepaccounts

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-934 Motie van het lid Leijten c.s. over opheldering over de vier grote zorgen zoals de Autoriteit Persoonsgegevens die heeft geformuleerd

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Vertrek DSM is signaal voor politiek'

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Ons belastinggeld komt niet goed in de klas terecht'

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36004-9 Motie van het lid Omtzigt over het afschaffen van de revisierente voor mensen met een uitkering in de Participatiewet

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

32852-197 Motie van het lid Van Esch over een subsidieregeling voor wasbare luiers

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Eindtekst

35687, eindtekst

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Motie

32852-198 Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over opnemen van een ambitieuze overkoepelende recyclingdoelstelling voor textiel in de UPV textiel

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32852-202 Gewijzigde motie van de leden Hagen en Van der Graaf over producenten stimuleren om producten circulair te ontwerpen (t.v.v. 32852, nr. 182)

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Beschouw de burger als volwaardige gesprekspartner'

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Motie

31305-347 Motie van het lid Koerhuis over vve's toestaan om eerst laadpunten op straat te laten plaatsen voor huiseigenaren en huurders

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

31305-345 Motie van het lid De Hoop over voldoende zekerheid bieden voor het overeind blijven van de huidige dienstregelingen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek brief minister n.a.v. berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van de IAEA, met als doel sancties te ontlopen.

Indiener R. de Roon, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Extra maatregelen CBR om wachttijden terug te dringen’

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De Belastingdienst, die leerstoelen en hoogleraren financiert

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De huidige situatie omtrent de kolencentrales.

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan minister voor Klimaat en Energie om brief met daarin laatste stand van zaken met betrekking tot gasmarkt en leveringszekerheid

Indiener D.S. Nava, griffier

Schriftelijke vragen

Het artikel 'RIVM: ‘eet zo min mogelijk vis en garnalen uit de Westerschelde‘'

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van SZW - Verzoek om reactie per ommegaande op het commissieverzoek d.d. 25 april 2022 inzake de vorderingen van de POK

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Schriftelijke vragen

De beantwoording van schriftelijke vragen over de aanbesteding van fotografieopdrachten

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Brief commissie

Aan de president van de Algemene Rekenkamer - Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Schriftelijke vragen

Het bericht dat tragische beelden op internet massaal gedeeld worden, tot groot verdriet van nabestaanden.

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid