Brief regering : Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Circulaire Economie van 15 februari 2024, over de mogelijkheden om een nultarief toe te passen op kringloopwinkels op basis van de btw-tarievenrichtlijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32852-147 Motie van het lid Grinwis over inzetten op een Europese btw-vrijstelling voor kringloopwinkels

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Tweeminutendebat Circulaire economie (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30