Brief regering : Appreciatie van de motie over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken (Kamerstuk 36441-28)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36441-28 Motie van de leden Bushoff en Beckerman over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20