Brief regering : Beleidsreactie Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 van de NZa

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24170-301 Motie van het lid Warmerdam c.s. over bevorderen dat de berekening van het richttariefpercentage door zorgkantoren transparanter wordt

Indiener S. Warmerdam, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid (CD 5/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15