Brief regering : Appreciatie van de motie van het lid Christine Teunissen over zich alsnog aansluiten bij de alliantie van internationale exportkredietverzekeraars (Kamerstuk 32813-1334), Motie van het lid Teunissen c.s. over direct stoppen met exportkredietverzekeringen voor projecten met lagere dierenwelzijnsstandaarden dan de Nederlandse (Kamerstuk 36410-XVII-44) en de motie van de leden Boutkan en Dassen over het formuleren van ambitieuze concrete en meetbare doelen voor de vergroening van de Nederlandse ekv-portefeuille (Kamerstuk 26485-418)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiƫn

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-XVII-44 Motie van het lid Teunissen c.s. over direct stoppen met exportkredietverzekeringen voor projecten met lagere dierenwelzijnsstandaarden dan de Nederlandse

Indiener C. Teunissen, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1334 Motie van het lid Christine Teunissen over zich alsnog aansluiten bij de alliantie van internationale exportkredietverzekeraars

Indiener C. (Christine) Teunissen, Tweede Kamerlid

Motie

26485-418 Motie van de leden Boutkan en Dassen over het formuleren van ambitieuze concrete en meetbare doelen voor de vergroening van de Nederlandse ekv-portefeuille

Indiener E. Boutkan, Tweede Kamerlid

Motie

26485-387 Motie van het lid Heinen c.s. over de Glasgowverklaring niet strenger interpreteren dan andere landen

Indiener E. Heinen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVII-24 Motie van het lid Klink c.s. over een verbinding van het Nederlandse innovatie- en handelsbeleid met een interdepartementale aanpak

Indiener J.J. Klink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen (CD d.d. 09/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium (CD 23/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:31

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00