Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023 (Kamerstuk 31066-1341)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie

31066-1310 Motie van het lid Kat c.s. over gemeenten de ruimte bieden om gedupeerde jongeren te ondersteunen die na een schuldhulpverleningstraject een niet-saneerbare restschuld houden

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1309 Motie van het lid Kat c.s. over de verkenning naar laagdrempelige mogelijkheden voor financieel advies en ondersteuning aan jongeren zo snel mogelijk afronden

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1308 Motie van het lid Kat c.s. over onderzoek door het CBS naar de mate waarin de studieschuld van gedupeerde jongeren verschilt van die van andere jongeren met vergelijkbare achtergrondkenmerken

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1305 Motie van het lid Temmink over de DUO-schulden van personen die onder de kindregeling vallen niet meer categorisch uitsluiten

Indiener N.G.J. Temmink, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1306 Motie van het lid Temmink over de aanmeldingsdeadline van 31 december 2023 voor gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal schrappen

Indiener N.G.J. Temmink, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1311 Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1312 Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink over binnen zes maanden de capaciteit bij de Commissie Werkelijke Schade opschalen naar vijftien dossiers per week

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36410-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over ouders na de lichte toets de keuze voor maatwerk aanbieden en dit proces mogelijk maken binnen de hersteloperatie kinderopvang

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1259 Motie van de leden Van der Lee en Paul over succesvolle elementen uit de route met de vaststellingsovereenkomst ook gebruiken in de rest van de hersteloperatie

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1257 Motie van de leden Inge van Dijk en Grinwis over onderzoeken hoe zo snel mogelijk herstel en maatwerk kunnen worden geboden aan zwaar gedupeerde ouders

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35510-129 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over met het oog op herstel rust, stabiliteit, voortgang en een vertrouwd gezicht waarborgen over kabinetsperiodes heen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1190 Motie van het lid Van der Lee c.s. over onderzoeken hoe het proactief inzetten van mediation in verschillende fases van de hersteloperatie tot versnelling kan leiden

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1149 Motie van het lid Azarkan c.s. over het opnemen van een planning met concreet tijdpad in de voortgangsrapportages

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 29/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:00

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:06