Brief regering : Reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Mede ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36418-86 Motie van het lid Grinwis c.s. over ook in Caribisch Nederland een systematiek implementeren waardoor een wml-stijging niet fiscaal wordt afgeroomd

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36410-IV-20 Motie van de leden Wuite en Ceder over het wegnemen van de problemen bij de invoering, uitvoering en implementatie van de pilot Bijdrage Particuliere Verhuur op Sint-Eustatius en Saba

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36410-XV-56 Gewijzigde motie van het lid Palland c.s. over bij het verhogen van het minimumloon in Caribisch Nederland ook inzetten op verlaging van de werkgeverslasten (t.v.v. 36410-XV-49)

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-IV-74 Gewijzigde motie van de leden Wuite en Ceder over het uitwerken van financiƫle scenario's, waaronder het mogelijk invoeren van het sociaal minimum per 1 januari 2024 (t.v.v. 36200-IV-71)

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Sociaal minimum Caribisch Nederland

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00