Brief regering : Departementaal Financieel Overzicht ICT-kosten IenW 2024 – 2028

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

26643-882 Motie van de leden Van Ginneken en Leijten over op uniforme wijze inzicht geven in de budgetten voor digitalisering

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Jaarverslagen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00