Brief regering : Diverse onderwerpen migratiebeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36333-65 Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over het afschaffen van schriftelijk horen voor kansrijke asielzoekers

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

36333-41 Motie van het lid Piri c.s. over het zo snel mogelijk inzetten van geschikt leegstaand maatschappelijk vastgoed voor de opvang van asielzoekers

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

36333-40 Motie van het lid Piri c.s. over asielzoekers zo veel mogelijk opvangen in de gemeente en/of regio waar zij na verlening van de asielstatus gehuisvest worden

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

36333-64 Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over het uitlezen van mobiele telefoons ook gebruiken voor het toetsen van het asielrelaas

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36333-71 Gewijzigde motie van de leden Van den Brink en Brekelmans over strenger toetsen of alleenstaande minderjarigen daadwerkelijk alleenstaand zijn t.v.v. 36333-55

Indiener G. van den Brink, Tweede Kamerlid

Motie

36333-66 Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over het versoberen van de opvang en voorzieningen voor asielzoekers met een kansarme aanvraag

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

36333-56 Motie van de leden Van den Brink en Brekelmans over zorgen dat de IND minder vaak en snel het voordeel van de twijfel toepast

Indiener G. van den Brink, Tweede Kamerlid

Motie

36333-63 Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over werkinstructies en interne informatieberichten niet meer openbaar maken

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

19637-3145 Motie van het lid Podt c.s. over de Kamer voor de behandeling van de spreidingswet informeren over afspraken met gemeenten over de bekostiging van bijkomende voorzieningen ten behoeve van opvang

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Motie

36139-11 Motie van het lid Brekelmans over op basis van lokale wensen en voorkeuren de mate van open- of geslotenheid van azc's per locatie bepalen

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

19637-2798 Motie van het lid Bisschop over inventariseren welke investeringen noodzakelijk zijn om te komen tot een robuuste en wendbare asielketen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de huisvesting van statushouders

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 10/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00