Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-XIII-44 Motie van het lid Van Strien c.s. over een verkenning naar een wederkerig en breed ondernemersakkoord

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

33009-124 Motie van het lid Romke de Jong c.s. over samen met de ROM's en provincies inzichtelijk maken wat nodig is om de aanjagende positie te versterken om zo innovatiekracht in de regio beter te ontsluiten

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIII-55 Motie van het lid Amhaouch c.s. over het opstellen van een meerjarenplan voor de ROM's

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

36202-95 Motie van het lid Idsinga c.s. over bij toekomstige fiscale beleidswijzigingen de effecten daarvan op het vestigingsklimaat beschrijven

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

36202-109 Motie van de leden Inge van Dijk en Stoffer over bij nieuwe fiscale regelingen rekening houden met het vestigingsklimaat

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIII-61 Motie van het lid Van Haga c.s. over onderzoek naar de belangrijkste redenen voor de verhuizing van bedrijven naar het buitenland

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Innovatie (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Verdienvermogen van Nederland

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Economische Veiligheid en strategische autonomie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00