Brief regering : Reactie op de motie van de leden Dijk en Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico zo snel mogelijk moet worden afgeschaft (Kamerstuk 36471-9)

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36410-XVI-139 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 februari 2024, over het Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een wetgevingsoverleg

36410-XVI-136 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XVI-32 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

36410-XVI, bijgewerkt t/m nr. 26 (NvW d.d. 15 december 2023)

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

36410-XVI-26 Nota van wijziging

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

36471-9 Motie van de leden Dijk en Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico zo snel mogelijk moet worden afgeschaft

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36471-10 Motie van de leden Dijk en Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico moet worden afgeschaft en dat dit wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2024

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

36410-XVI Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie

Aan de vaste Kamercommissies - Voortgangsmeter Rekenkamer, ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Voorstel van wet

36410-XVI-1 Voorstel van wet

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

36410-XVI-2 Memorie van toelichting

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XVI-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Debat over de verkiezingsuitslag (debat met de verkenner)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15