Brief regering : Arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29282-323 Motie van het lid Bergkamp c.s. over de personeelssamenstelling in de zorg

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59