Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-XIII-42 Motie van de leden Erkens en Boswijk over een jaarlijks budget van 9 miljoen aan structurele middelen voor nucleaire kennisinfrastructuur

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

32645-104 Motie van de leden Erkens en Dassen over het toevoegen van kernenergie aan de topsector Energie

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Kernenergie (CD 13/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:05

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat en Energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00