Brief regering : Project 'Verwerving ISR-capaciteit Noordzee' en internationale ontwikkelingen bescherming vitale infrastructuur Noordzee

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Medeindiener
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36410-X-78 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over Personeel en Materieel

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Eindtekst

36410-X, eindtekst

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-X-37 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 23 (nota van wijziging d.d. 26 januari 2024)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Nota van wijziging

36410-X-23 Nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Lijst van vragen

36410-X Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Defensie - feitelijke vragen Stand van Defensie, begroting en materieelbegrotingsfonds Defensie

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Memorie van toelichting

36410-X-2 Memorie van toelichting

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-X-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-X-1 Voorstel van wet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Motie

36200-X-26 Motie van het lid Valstar c.s. over binnen de Joint Expeditionary Force de samenwerking versterken voor de beveiliging van de Noordzee en de Baltische Zee

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Defensie (36200-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45