Brief regering : Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

Download

Indieners

  • Indiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29325-149 Motie van de leden Grinwis en Werner over kwantitatieve en meetbare doelen verbinden aan de monitoring van het nationaal actieplan Eerst een Thuis

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

29325-141 Motie van het lid Raemakers over het stimuleren van aanbieders en gemeenten om professionals te scholen om lhbti+-sensitief te begeleiden

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Tweeminutendebat Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen (CD 7/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 15.30 uur i.v.m. plenaire agenda)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30