Brief regering : Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel

Download

Indieners

  • Indiener
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-916)

Indiener B. Madlener, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

22112-3788 Motie van de leden Van Esch en Van der Graaf over zich in Europa sterk uitspreken t├ęgen verslechtering van de ambities opgenomen in de Europese Verpakkingsverordening

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Milieuraad op 18 december 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15