Brief regering : Stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (Kamerstuk 30371-54)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00