Brief regering : Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023 (Kamerstuk 21501-33-1049)

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Energieraad (formeel) d.d. 19 december 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00