Brief regering : Voortgang aanpak piekbelasting en reactie op het bericht 'Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst

Download

Indieners

  • Indiener
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34682-134 Motie van het lid Van Campen c.s. over ervoor zorgen dat een ondernemer bij aanvang van de termijn weet welke keuzes gemaakt kunnen worden

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over het landbouw- en natuurbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00