Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29628-1183 Motie van het lid Helder over de problemen met het communicatiesysteem C2000 per direct en structureel oplossen

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29282-505 Gewijzigde motie van het lid Agema c.s. over minimaal een gevangenisstraf voor daders van agressie tegen zorgpersoneel (t.v.v. 29282-496)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-55 Motie van het lid Helder over het aanpassen van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot geweldsdelicten tegen politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1059 Motie van de leden Michon-Derkzen en Van der Werf over verduidelijking van de wettelijke grondslag voor de inzet van undercoverinfiltratie

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1058 Motie van het lid Michon-Derkzen over uitbreiding van de Centrale Toetsingscommissie voor multidisciplinaire betrokkenheid

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (36200-VI) (antwoord 1e termijn +rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Politie (CD 19/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30