Brief regering : Afschrift brief aan G4 over de werkdruk van raadsleden

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

36410-VII-78 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 oktober 2023, over Versterking lokaal bestuur

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteiten

Versterking lokaal bestuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50